logo

Wat is Living2Gether ?

Daar de hedendaagse trend meer neigt naar woningen met een gemeenschappelijk dak, met de opkomst van kangeroewoningen en de groei van gemeenschappelijke wijken is de nood aan een goed samenlevingsbeleid noodzakelijk. De belangrijkste steunpilaar ‘COMMUNICATIE’ is onmisbaar in dit verhaal...

Maak je gratis login aan !

Aanmelden

Maak gratis account aan

Vul jouw gegevens in om een account aan te maken waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.

Gebruikers info

Project info

algemene voorwaarden

Voordelen ?

Tijdbesparing

Tijdbesparing

Gebruik je tijd efficiënt. Besteed minder tijd aan iteratieve taken. Laat deze automatisch afhandelen en creëer zo meer tijd voor jezelf en voor anderen. ‘Werkuren’ hebben immers een kostenplaatje!

Kostenbesparing

Kostenbesparing

Werkuren, overbodige briefwisseling, verplaatsingskosten, ... . Het zijn allemaal dingen die we deels of geheel kunnen elimineren. Dit genereert minder werk en vergt minder energie.

Werkbesparing

Werkbesparing

Door het automatiseren van werk, communicatie en coördinatie krijgt men meer tijd voor andere zaken. Bovendien is men zeker dat het werk wordt opgevolgd en effectief wordt afgehandeld door de nodige controlestructuren.

Transparantie

Transparantie

Vele taken doen zich meermaals voor, dikwijls ook in meerdere projecten. Mits een kleine aanpassing kan je een bestaande taak dan ook overhevelen naar alle projecten of kan je deze automatisch op regelmatige basis laten uitvoeren. Daarbij gebeuren de controle en communicatie eveneens automatisch.

Beschikbaarheid

Berschikbaarheid

Door efficiënt timemanagement en ontlasting van overbodige taken kan je veel meer beschikbaar zijn voor elkaar en andere dingen. Op die manier creëer je een betere samenleving.

Communicatie

Communicatie

Hier draait het om. Zonder communicatie is er geen organisatie. Wees zeker dat deze communicatie gebeurt evenals een adequate gevolggeving hieraan.

Functionaliteiten ?

Berichten

Bewoners, eigenaars en beheerders ... communicatie is de basis. Niet alleen het verspreiden van berichten, maar ook de controle op het ontvangen en lezen hiervan draagt bij tot een succesvolle communicatie.

Polls

Aan de hand van peilingen is het makkelijk en democratisch overeenkomen hoe zaken kunnen worden afgesproken, uitgewerkt en besloten. Ook hier kan alles correct worden opgevolgd.

To-Do lijst

Houd bij wie wat moet doen en vooral wat jij zelf moet doen. Ook hier geniet je van de nodige controlestructuren en meldingen zodat je zeker niets over het hoofd ziet. Gedane zaken geef je zo ook weer.

Downloads

Stuur handige en noodzakelijke documenten makkelijk door. Of dit nu naar één iemand in het bijzonder is of naar iedereen tegelijk, het is even snel geklaard! Bovendien ben je alweer zeker dat iedereen deze heeft ontvangen en gelezen.

Financiën

Houd deze niet enkel voor de algemene vergadering. Bewoners die graag op de hoogte zijn van de financiële toestand kunnen deze ten allen tijden in 1 oogopslag bekijken. Een grafische weergave wordt automatisch gegenereerd na het invoeren van de in- en uitgaven.

Aannemers

Voor het melden van allerhande gebreken, aanvragen en meldingen kan je een ticket aanmaken. Een ticket laat toe dat de gepaste actie kan worden ondernomen en bovendien kan dit ten allen tijde worden opgevolgd.

Contacteer ons

* Velden verplicht in te vullen